Pembelajaran hibrid perlu kajian lebih luas


Mohd Fudzail Mohd Nor

SAYA membaca laporan yang Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) menyenarai pendek enam kursus bagi mengurangkan  tempoh pengajian kepada tiga tahun bermula semester baharu Oktober ini.

Enam kursus tersebut pengajian peringkat sarjana muda dengan kepujian membabitkan bidang Teknologi Maklumat, Sains Komputer (Pengkomputeran Multimedia), Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian), Sains Komputer (Keselamatan Maklumat), Sains Komputer (Teknologi Web) dan Sains (Statistik Industri).

Pemendekan tempoh pengajian membuka peluang kepada mahasiswa untuk memasuki pasaran kerja lebih awal berbanding sebelum ini atas nasihat pihak industri bermula tahun ini.

Namun ada laporan lain yang menyebut gaji ditawarkan kepada lepasan pengajian tinggi hanya setanding dengan taraf SPM. Ini antara faktor pelajar tidak mahu meneruskan pengajian ke peringkat universiti.

Boleh dikatakan pemikiran remaja lepasan SPM dipengaruhi oleh gaji dan kerja yang ditawarkan pada masa ini.

Ramai berasa tidak berbaloi untuk menyambung pengajian kerana akhirnya gaji yang ditawarkan tidak begitu ketara perbezaannya dengan taraf SPM.

Apa lagi masih ramai belia yang mempunyai taraf pendidikan yang tinggi namun hanya bekerja setaraf lepasan SPM. Ia langsung menyebabkan pemikiran belia untuk mendapat peluang pekerjaan dalam bidang yang diceburi adalah sukar dan sulit.

Dalam pada itu ada universiti tempatan menganjurkan pengajaran hibrid dalam model pendidikan di mana sesetengah pelajar menghadiri kuliah atau seminar secara bersemuka seperti biasa, manakala yang lain menyertai secara maya dari rumah.

Oleh itu, pensyarah mengajar pelajar jauh dan bersemuka pada masa yang sama menggunakan alatan seperti Teams atau Zoom, di samping rangkaian penuh alatan digital di Oxford.

Ini boleh menjimatkan perbelanjaan dan memudahkan pembelajaran.

Universiti terbuka kepada kemungkinan membenarkan pelajar memilih susunan hibrid di mana mereka belajar dari jauh selama dua tahun manakala baki kursus selesai di kampus.

Pendekatan hibrid harus terus menjadi pilihan untuk pengajaran dan pembelajaran kerana fleksibilitinya. Teknologi maya terkini, termasuk augmented reality dan virtual reality boleh membantu pelajar mengatasi kemungkinan kehilangan dalam pengalaman pembelajaran fizikal di universiti.

Prasarana, prosedur dan kemudahan sudah sedia ada dengan memperkenalkan inovasi pengajaran dan pembelajaran yang boleh disesuaikan semasa pandemik Covid-19 dengan menggunakan pembelajaran digital dan futuristik.

Pendidikan merupakan proses mistik, berlaku di dalam bilik darjah, teater kuliah dan dalam suasana umum ruang fizikal yang diduduki universiti.

Pengalaman, pengetahuan dan data terkumpul pengalaman pelajar yang tertanam dalam universiti mesti akhirnya mampu menyokong perubahan.

Pelajar boleh menjimatkan daripada yuran dari pengiraan awal untuk semester yang mereka tidak perlu membayar penginapan. Ada kelebihan tinggal di luar kampus kerana pelajar dapat menjimatkan kos pengangkutan dan perbelanjaan lain.

Model pengajian untuk meneroka menawarkan program atau modul dipilih dengan teliti dalam mod pengajian yang fleksibel.

Seterusnya ia membolehkan akses lebih luas kepada program yang ditawarkan termasuk kepada pelajar antarabangsa yang mungkin tidak dapat datang ke negara ini sepanjang tempoh program.
Program pengajian fleksibel perlu diselaraskan dengan hasil pembelajaran.

Prestasi graduan dan kefahaman hasil pembelajaran perlu diukur dari segi pembangunan kemahiran interpersonal dan komunikasi yang sukar dicapai melalui pembelajaran dalam talian.

Pelajar dipastikan menjadi sebahagian daripada komuniti kampus dan fleksibiliti tidak mengorbankan pembangunan kemahiran insaniah.

Program yang tidak memerlukan interaksi yang ketara dengan orang lain dan dalam bidang kemanusiaan atau seni mungkin lebih sesuai untuk pembelajaran jarak jauh.

Dalam bidang teknikal yang merangkumi kerja praktikal atau makmal yang banyak tidak sesuai untuk pembelajaran fleksibel.  Melainkan terdapat pendekatan alternatif yang tersedia untuk menyelia dan menilai aktiviti pembelajaran  dengan mudah.

Dari perspektif pembangunan kebolehpasaran siswazah ada kebimbangan mengenai kesediaan  untuk memasuki pasaran pekerjaan dan untuk memenuhi jangkaan majikan.

Ia memerlukan peperiksaan dan pentaksiran yang ketat dan teguh untuk memberikan tahap cabaran yang sama seperti yang dijalankan secara fizikal.

Namun pembelajaran hibrid dan usaha memendekkan program pengajian tinggi terpilih tetap membimbangkan.

Walaupun sistem pendidikan perlu terus dipupuk untuk memenuhi keperluan masyarakat yang semakin berkembang, sebarang perubahan yang dibuat untuk tujuan ini mesti dibuat melalui proses yang menyeluruh melibatkan universiti.

Proses ini perlu mendedahkan bagaimana keputusan ini diperolehi dengan sistematik.

Perubahan kepada pendidikan tinggi mestilah berdasarkan kajian terperinci tentang profil pelajar dan analisis menyeluruh. Apalagi tentang potensi kesan ke atas keseluruhan proses pendidikan tinggi.

Tetapi perubahan kepada program pengajian tinggi mesti dibuat melalui proses yang komprehensif, perundingan dan inklusif.

Kepentingan pelajar, pendidik dan masyarakat perlu diutamakan untuk memastikan sistem pendidikan tinggi yang kukuh dan mampan yang memenuhi keperluan masyarakat pada masa kini dan akan datang.

Pelajar universiti datang dari pelbagai latar belakang sosial dan dari keluarga berbeza. Dalam beberapa kes, mungkin tidak kondusif untuk belajar seperti yang dibayangkan.

Keprihatinan yang lebih besar mesti ditunjukkan untuk kesan sosial terutamanya kepada masyarakat terpencil dan luar bandar. Perubahan kepada sistem tidak boleh dibuat tanpa keperluan khusus komuniti ini dipertimbangkan dan tidak terus meminggirkan.

Strategi pembelajaran hibrid dan fleksibel telah menjadi sebahagian daripada landskap pendidikan tinggi selama lebih tiga dekad.

Konsep-konsep ini adalah sebahagian daripada evolusi pedagogi yang telah melihat kemajuan yang ketara, menggabungkan pelbagai strategi pengajaran dan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran.

Walaupun strategi ini kelihatan menarik, terdapat pelbagai isu yang mesti dipertimbangkan sebelum pelaksanaannya.

Pembelajaran hibrid dan pembelajaran berasaskan teknologi lain mengemukakan sekurang-kurangnya tiga set isu yang mesti disemak secara menyeluruh – kos teknologi, hubungan pelajar-guru, dan kuasa universiti ke atas pendidikan yang disediakannya.

Isu ini berbeza di negara-negara kaya dan di negara-negara miskin, di negara-negara autokratik dan untuk yang menghargai pendidikan sebagai penggerak tamadun.

Pendidikan tinggi sedang mengalami peralihan dan perubahan di seluruh dunia.

Kesan pandemik terhadap pendidikan tinggi mendedahkan ketidakcukupan dalam sistem yang merugikan kumpulan pelajar tertentu berbanding yang lain.

Pihak berkepentingan belum menetapkan sama ada strategi seperti pembelajaran hibrid akan menyelesaikan atau memburukkan lagi ketidaksamaan yang terus berlaku.

Kecerdasan buatan (AI) ialah satu lagi cabaran yang menghantui pendidikan yang mesti difahami sebelum membuat perubahan. Universiti masih belum memahami sepenuhnya kesan IA terhadap pendidikan tinggi.

Jika digunakan dengan teliti, AI menawarkan penyelesaian yang mungkin lebih baik daripada perubahan yang dicadangkan atau sekurang-kurangnya berfungsi untuk memperbaikinya.

Kajian yang lebih teliti dan menyeluruh mengenai AI perlu dijalankan dan potensi kesannya terhadap pendidikan lebih difahami sebelum perubahan itu dilaksanakan.

Satu lagi aspek yang membimbangkan ialah keputusan itu seolah-olah telah melangkaui proses sistem pendidikan tinggi.

Sistem yang kompleks hanya akan berfungsi dengan cekap jika komponen sistem yang berbeza dibenarkan memainkan peranan masing-masing.

Hanya selepas itu semakan dan imbangan yang dibuktikan oleh komponen sistem dapat membetulkan kemungkinan ralat dan kelemahan dalam keputusan yang dibuat.

Satu lagi komponen penting dalam sistem ini ialah Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) yang diamanahkan dengan kuasa untuk menyelia piawaian dan akreditasi program pendidikan tinggi.

MQA adalah penyelenggara rangka kerja kelayakan Malaysia yang menetapkan kriteria penting untuk sesuatu program diklasifikasikan sebagai kelayakan pendidikan tinggi.

Perubahan kepada program bertauliah sedia ada menghadapi risiko akreditasinya ditarik balik.

MQA memastikan kualiti dan standard pendidikan tinggi dipertahankan dengan memupuk persekitaran pembelajaran yang menyeluruh dan berkesan.

Ada pendapat berpendapat pembelajaran hibrid mesti mengelakkan penghasilan graduan dalam pendidikan tinggi seperti model pengeluaran makanan segera.

Ironinya sistem yang memerlukan kurikulum dibangunkan melalui perundingan dengan pelajar dan pihak berkepentingan lain seperti majikan dan industri berkaitan.

Namun perubahan asas kepada cara pendidikan disampaikan diturunkan untuk dilaksanakan tanpa sebarang langkah untuk mewujudkan kepentingan atau kesesuaian mereka.

Cara hibrid dikenakan akan memberi kesan kepada mereka bukan sahaja dari segi prosedur tetapi juga dari segi psikologi.

Universiti  mempunyai senat yang telah diamanahkan untuk meneliti, berbincang dan berbahas, dan secara autonomi memutuskan hibrid.

Tindakan kementerian pengajian tinggi tidak boleh menghalang tetapi menggalakkan pembangunan intelek untuk mendidik pelajar dan membina modal ilmu negara.

Ini semua akan memulakan sepenuhnya kematian universiti dan melengkapkan pengkomersilan pendidikan tinggi.

Masalah penyelesaian berasaskan teknologi ialah mereka akan sentiasa ketinggalan, terutamanya apabila teknologi terbabit berkembang pada kadar eksponen.

Pembelajaran hibrid tidak boleh dibenarkan untuk menerajui pendidikan tinggi dengan model pengeluaran McDonalds.

 Universiti mesti mengekalkan kawalan ke atas pendidikan dan menggunakan teknologi terbaik sebagai hamba kepada keperluannya.

Sebenarnya teknologi yang mendorong pembelajaran hibrid sudah lama dengan kemunculan alat yang dipacu AI. Sememangnya model hibrid yang difikirkan mungkin sudah lapuk.

Konsep hibrid cenderung untuk meminimumkan kepentingan hubungan pensyarah-pelajar dalam pendidikan tinggi.

Konsep-konsep hibrid tidak boleh dilihat sebagai penyelesaian tenaga manusia untuk mengurangkan pelengkap kakitangan universiti.

Sebaliknya, mesti ada penggambaran semula hubungan penting pensyarah-pelajar. Sebarang pengurangan jam hubungan di bilik kuliah melalui model hibrid mesti menyaksikan peningkatan penglibatan pelajar-pensyarah dalam bentuk lain.

Pencarian ilmu dan kebenaran yang merupakan tugas usaha intelektual tidak boleh digantikan dengan sistem yang menghidupkan maklumat untuk memenuhi keperluan kurikulum.

Keperluan jangka panjang pelajar dan negara tidak boleh dikorbankan untuk kesesuaian atau pengenalan konsep hibrid tanpa kajian yang mencukupi tentang akibatnya.

Oleh itu pembelajaran hibrid perlu dikaji secara lebih meluas. – 18 Jun, 2023.

* Mohd Fudzail Mohd Nor pernah bermastautin di UAE, Arab Saudi dan New Zealand. Dia pernah bekerja di TV3, menjadi usahawan serta CEO dan pengarah beberapa syarikat antarabangsa. Beliau juga penulis prolifik dengan lebih 31 buah judul buku dan pemenang lima Hadiah Sastera Perdana Malaysia,11 Hadiah Sastera Kumpulan Utusan, Hadiah Novel Berita Harian, Hadiah Cerpen Selangor, Terengganu, Johor dan lain . Dia kini menjadi OKU setelah diserang angin ahmar serta pengarah e-Dompet Nigeria dan penerbitan sendiri.


Daftar atau log masuk di sini untuk komen.


Komen