Semak semula strategi penjagaan warga emas


Mohd Fudzail Mohd Nor

Berdasarkan kajian Jabatan Perangkaan, Malaysia dijangka mencapai status negara menua menjelang tahun 2030 apabila 15.3% daripada keseluruhan populasi penduduk berusia 60 tahun dan ke atas. – Gambar fail The Malaysian Insight, 11 Disember, 2022.

PENDUDUK Malaysia semakin menua dengan cepat – bolehkah populasi yang semakin tua menjadi halangan utama bagi perkembangan masyarakat dan pasaran rumah persendirian? Satu soalan bagi saya yang juga menua dengan umur yang semakin pendek.

Data Jabatan Statistik meletakkan populasi Malaysia pada 32 juta orang, melibatkan 28.7 warganegara Malaysia dan selebihnya bukan warganegara. Angka yang memberi gambaran yang semakin jelas yang Malaysia semakin mengalami populasi menua dengan warga emas.

Sejak data populasi yang direkodkan dari 1955 sehingga 2017, wujud trend jelas yang menunjukkan median umur rakyat Malaysia semakin bertambah dari tahun ke tahun. Pada 1955, median umur penduduk berada pada 19 tahun dan pada 2016 telah meningkat kepada 28.9 tahun.

Untuk tahun 2017, statistik menunjukkan jumlah penduduk yang baru lahir sehingga yang berusia 14 tahun semakin berkurangan, iaitu pada 24.1 peratus berbanding 24.5 peratus pada 2016.

Jumlah penduduk Malaysia pada 2022 dianggarkan 32.7 juta berbanding 32.6 juta pada 2021 dengan kadar pertumbuhan penduduk tahunan 0.2 peratus. Penduduk warganegara meningkat daripada 30.0 juta pada 2021 kepada 30.2 juta pada 2022 dengan kadar pertumbuhan penduduk warganegara menurun daripada 0.8 peratus kepada 0.7 peratus bagi tempoh yang sama.

Komposisi penduduk berumur 0-14 tahun (umur muda) pada 2022 menurun kepada 23.2 peratus berbanding 23.6 peratus pada 2021. Manakala, komposisi penduduk berumur 15-64 tahun (umur bekerja) meningkat daripada 69.4 peratus pada 2021 kepada 69.5 peratus pada 2022. 

Peratusan penduduk berumur 65 tahun dan lebih (umur tua) meningkat daripada 7.0 peratus kepada 7.3 peratus bagi tempoh yang sama. 

Berdasarkan definisi United Nations, Malaysia telah menjadi negara menua. Umur penengah turut meningkat daripada 30.1 tahun pada 2021 kepada 30.4 tahun pada 2022.

Sesuatu yang sudah dijangka. Berdasarkan kajian Jabatan Perangkaan, Malaysia dijangka mencapai status negara menua menjelang tahun 2030 apabila 15.3 peratus daripada keseluruhan populasi penduduk berusia 60 tahun dan ke atas.

Unjuran telah dibuat berdasarkan trend penurunan bilangan kelahiran. Laporan Banci Penduduk dan Perumahan 2020 menunjukkan peratus populasi penduduk negara menjangkau umur 65 tahun terus meningkat kepada 2.2 juta bersamaan 6.8 peratus.

Sepanjang 2020, jumlah bilangan kelahiran hidup menurun kepada 470,195 kelahiran dengan kadar kelahiran kasar pada 14.4 bagi setiap 1,000 penduduk.

Oleh itu bersempena Hari Penduduk Sedunia 2022, Malaysia mencatatkan peningkatan jangka hayat kepada 75.6 tahun pada 2021, jauh melepasi 63.6 tahun pada 1970.

Dengan penurunan, walaupun kenaikan kadar pinjaman rumah boleh menjadi ancaman yang berlalu, apa yang mungkin menjejaskan harga rumah dalam jangka panjang ialah potensi penurunan permintaan apabila penduduk semakin tua. 

Jika ramai orang berhenti bekerja apabila usia mereka meningkat, tahap pendapatan dan keupayaan untuk membiayai naik taraf rumah akan jatuh.

Menurunkan taraf rumah, seperti menjual rumah yang diduduki pemilik dan menggantikannya dengan yang lebih murah, mungkin merupakan trend yang semakin meningkat dengan populasi yang semakin tua. 

Fikirkan orang yang berpindah dari rumah bertanah besar ke kondominium, atau dari pegangan bebas ke rumah persendirian pajakan lama, atau dari rumah persendirian ke pangsapuri, atau dari flat yang besar kepada yang lebih kecil.

Pergerakan sedemikian masuk akal. Selalunya, keuntungan kertas mengenai penghargaan rumah yang telah lama dipegang direalisasikan. 

Malaysia harus meluaskan rangkaian pusat penuaan supaya sokongan buat warga emas sentiasa ada.– Gambar fail The Malaysian Insight, 11 Disember, 2022.

Penurunan taraf membebaskan wang tunai untuk dilaburkan dalam bon berkualiti tinggi atau ekuiti membayar dividen yang menjana pembayaran beberapa peratus setahun untuk membantu membiayai keperluan persaraan. 

Menginap di rumah bukan persendirian biasanya menyebabkan pembayaran yuran pengurusan bulanan yang jauh lebih rendah.
Penurunan taraf membantu menyumbang kepada pasaran perumahan yang rancak. 

Sesetengah orang yang berpindah dari rumah persendirian ke pangsapuri mungkin memusatkan perhatian pada unit jualan semula pilihan tertentu dan membayar ringgit tertinggi untuk mereka, yang seterusnya memberi manfaat kepada mereka yang menjual rumah mereka dan membeli pangsapuri atau ke pusat penjagaan orang tua.

Namun tidak semua berpeluang melakukan persaraan, masih terdapat segelintir yang tidak dapat membuat simpanan hari tua yang sekali gus akan mengakibatkan mereka berisiko mengalami masalah kewangan.

Kita seharusnya menyemak strategi bagi penjagaan warga emas, dengan salah satu teras utama adalah meluaskan rangkaian pusat penuaan supaya sokongan buat warga emas sentiasa ada.

Apa yang akan dilakukan pusat penuaan ialah pusat rekreasi sosial yang memberi sokongan kepada warga emas yang tinggal berdekatan dalam masyarakat. Perlu berbeza daripada yang ada ketika ini demi menggalakkan warga emas agar terlibat dalam kegiatan luar rumah.

Menarik warga emas keluar daripada rumah untuk berkongsi makanan berkhasiat, melibatkan dalam kegiatan, dan bekerjasama dengan kelompok penjagaan kesihatan agar memastikan pematuhan perubatan dan menjalankan pemeriksaan kesihatan secara tetap.

Kebanyakan warga emas lebih suka untuk terus hidup dalam masyarakat, secara berdikari atau dengan sedikit bantuan, berbanding dalam rumah penjagaan. Musuh terbesar warga emas adalah pengasingan sosial kerana ini boleh menyebabkan kesihatan bertambah buruk dengan cepat.

Menjalani hidup dalam masyarakat bersama kawan, kegiatan sosial dan senaman fizikal akan menangguh dan mencegah kemerosotan kesihatan serta kelemahan dalam kalangan warga emas.

Selain menggalakkan warga emas untuk melibatkan diri dalam kerja sukarela, terdapat keperluan untuk mempertingkat penjagaan di rumah bagi warga emas yang mempunyai keperluan penjagaan yang lebih rumit. Ini dapat membantu mereka agar kekal di rumah selama mungkin daripada di rumah penjagaan.

Penjagaan itu perlu lebih disesuaikan, dan khidmat itu boleh disediakan yang terletak berdekatan dengan rumah warga emas, lantas mengurangkan beban penjaga. 

Dalam fasa penjagaan warga emas seterusnya perlu memperkukuh landskap penjagaan warga emas, membina tenaga kerja dan keupayaan, meneroka model perkhidmatan dan struktur pembiayaan baru.

Satu lagi isu yang disentuh adalah ketidaksamaan pendapatan. Bagi golongan berpendapatan rendah perlu melabur dalam perkhidmatan awam universal, dari segi penjagaan kesihatan, pendidikan atau perumahan awam.

Dengan model penjagaan pencegahan sebagai perkhidmatan awam universal - golongan pertengahan hingga rendah besar kemungkinannya akan meraih manfaat paling banyak. 

Penyepaduan perkhidmatan juga boleh dilakukan dengan lebih baik yang membolehkan keluarga mendapat akses kepada pelbagai campur tangan, menerusi seorang pendamping.

Rasanya konsep penyepaduan boleh diluaskan dalam masyarakat. Di samping peranan masyarakat yang membantu keluarga perlu bertanggungjawab untuk berusaha membantu diri mereka sendiri.

Dalam mendepani cabaran penuaan warganegara yang menjadi trend demografi dunia, usaha bersama perlu digembleng dalam merangka pelan dan strategi jangka sederhana serta panjang.

Ini bagi memastikan program pembangunan inklusif dan menyeluruh mengambil kira dinamik perubahan corak kehidupan dalam masyarakat.

Pemerkasaan warga emas mesti menjadi keutamaan demi kelestarian akan datang. Warga emas boleh menikmati hak sama rata tanpa mengira latar belakang dan keturunan. 

Melalui sokongan dari segi penjagaan kesihatan, kebajikan dan sosioekonomi untuk menghadapi hari tua yang pasti tiba.

Untuk memastikan perlindungan menyeluruh kepada golongan rentan, pendekatan holistik dan pragmatik selaras dengan hasrat kerajaan. Langkah menerusi akta khusus seperti Akta Warga Emas dan Akta Profesion Kerja Sosial mampu menjadi pemangkin untuk menjamin kelangsungan hidup warga emas yang semakin bertambah.

Untuk itu Pelan Tindakan Warga Emas dan fungsi Majlis Penasihat dan Perundingan Warga Emas Negara perlu dikaji dari semasa ke semasa bagi memastikan kesinambungan Dasar Warga Emas Negara (DWEN) dalam negara berterusan dan mencapai matlamat.

Melalui kolaborasi strategik antara agensi kerajaan, NGO dan masyarakat, inisiatif Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) dapat membantu menyelaras kegiatan harian warga emas di setiap kawasan Parlimen. Dari rekod sehingga Ogos 2021, seramai 49,675 warga emas berdaftar dengan 143 PAWE.

Malang data KWSP mendapati 6.1 juta atau 48 peratus ahli KWSP di bawah umur 55 tahun mempunyai baki simpanan kurang RM10,000 dalam akaun mereka.

Dari jumlah itu mencerminkan realiti sebenar yang benar sedang berlaku di lapangan. Ramai individu tidak mempunyai simpanan persaraan melebihi paras kemiskinan dan terpaksa terus bekerja di persaraan. 

Setelah mengambil kira impak pandemik, intervensi kerajaan mentransformasi sistem perlindungan sosial dapat mengelakkan warga emas terdedah kepada masalah kewangan yang teruk.

Kebajikan warga emas dapat diberi perhatian sebaik mungkin untuk mendepani situasi tidak dijangka melalui penambahbaikan skim bantuan sosial dan pangkalan data bersepadu, penerima bantuan dan isi rumah.

Kolaborasi merentasi agensi dan GLC sebagai kesinambungan pembaharuan jaringan keselamatan sosial penting untuk meneliti keperluan memperluas liputan perlindungan sedia ada kepada pekerja sektor tidak formal, freelance dan pekerja gig.

Contohnya, skim i-Saraan KWSP membolehkan individu bekerja sendiri membuat caruman sukarela dan Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri ditawarkan Perkeso. Peranan institusi zakat dan Baitulmal mesti diperkasa untuk membantu asnaf untuk meningkatkan tahap literasi kewangan masyarakat mengenai perlindungan insurans dan takaful.

Harus diberi perhatian perubahan gaya hidup dan amalan pemakanan rakyat memberi kesan terhadap kesejahteraan dan pola penyakit dalam kalangan masyarakat.

Kementerian Kesihatan dan semua agensi terbabit perlu meningkatkan kesiapsiagaan dalam sektor kesihatan awam dengan mengambil kira permintaan perkhidmatan kesihatan kian meningkat dan bertambah dengan penduduk makin menua.

Untuk menangani isu kekurangan pakar perubatan keluarga di seluruh negara memandangkan nisbah ideal adalah seorang pakar bagi setiap 4,000 populasi. Ini berbanding situasi semasa, iaitu seorang pakar untuk setiap 50,000 populasi.

Kerajaan perlu mengambil langkah proaktif mengurangkan prevalensi penyakit tidak berjangkit yang menyumbang hampir 71 peratus kematian pada peringkat global. 

Di Malaysia, sebahagian besar kematian pramatang berpunca daripada penyakit seperti hipertensi, obesiti dan kardiovaskular, iaitu satu daripada lima dewasa menghidap penyakit diabetes.

Perlu diperluas Inisiatif Saringan Kesihatan Kebangsaan ke kawasan pedalaman dan luar bandar bagi menyediakan saringan kesihatan percuma kepada orang ramai.

Untuk mencapai sasaran bandar bahagia, kerangka pembangunan fizikal harus merangkumi infrastruktur dan prasarana penjagaan warga emas termasuk skim perumahan dan kemudahan fizikal untuk meningkatkan mobiliti sosial yang aktif.

Pembangunan bandar mesra usia mampu memenuhi keperluan komuniti warga emas seperti kemudahan riadah dan rekreasi bersesuaian di ruang awam. Pemerkasaan warga emas harus diangkat sebagai agenda penting negara supaya tiada golongan yang terpinggir, diasingkan dan terbiar.

Perdana Menteri juga warga emas dan harus berfikir untuk adaptasi dan komitmen yang lebih jujur. Dalam manifesto Pakatan Harapan menyatakan ia boleh diatasi dengan mewujudkan satu kehidupan selesa kepada rakyat yang sudah meniti usia emas.

Antara yang ditawarkan adalah pengangkutan awam percuma. Perjalanan pengangkutan awam percuma bagi golongan warga emas berbanding 50% diskaun pada masa kini.

Juga elaun penjagaan warga emas mengiktiraf tanggungjawab penjagaan warga emas setaraf dengan piawaian antarabangsa serta memperuntukkan elaun khas bagi golongan ‘caretaker’ dan insentif kewangan bagi keluarga M40 dan B40 yang menjaga ahli keluarga dari golongan warga emas.

Bukan setakat itu sahaja, kita mengharapkan lebih banyak kemudahan untuk warga emas terutama golongan miskin dan tidak berada untuk meneruskan kehidupan di hari tua! – 11 Disember, 2022. 

* Mohd Fudzail Mohd Nor pernah bermastautin di UAE, Arab Saudi dan New Zealand. Dia pernah bekerja di TV3, menjadi usahawan serta CEO dan pengarah beberapa syarikat antarabangsa. Beliau juga penulis prolifik dengan lebih 31 buah judul buku dan pemenang lima Hadiah Sastera Perdana Malaysia,11 Hadiah Sastera Kumpulan Utusan, Hadiah Novel Berita Harian, Hadiah Cerpen Selangor, Terengganu, Johor dan lain . Dia kini menjadi OKU setelah diserang angin ahmar serta pengarah e-Dompet Nigeria dan penerbitan sendiri.


Daftar atau log masuk di sini untuk komen.


Komen