Saranan OKU untuk kerajaan


Mohd Fudzail Mohd Nor

TERDAPAT 488,948 orang kurang upaya (OKU) berdaftar sehingga Oktober 2018, yang diterjemahkan kepada 1.53% daripada penduduk Malaysia, menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).

Bagi pekerjaan, bilangan OKU yang bekerja pada 2018 adalah 0.003% dalam sektor awam dan 0.001% dalam sektor swasta. Masih satu angka yang terlalu rendah untuk kerajaan Malaysia Madani.

Memandangkan jurang antara penyertaan OKU dalam tenaga kerja semakin melebar, terdapat keperluan mendesak bagi kerajaan untuk menyediakan peluang pekerjaan yang adil bagi mereka yang kurang upaya kerana mereka juga mempunyai hak untuk mendapat tahap kehidupan yang layak.

Inklusif untuk OKU adalah hak asasi manusia sejagat dan mengenai maruah dan nilai setiap orang, tentang diterima untuk siapa kita yang menjadi warganegara.

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mentakrifkan inklusif sebagai proses menambah baik syarat penyertaan dalam masyarakat untuk orang yang kurang bernasib baik berdasarkan umur, jantina, ketidakupayaan, etnik serta status ekonomi dan migrasi.

Menggalakkan rangkuman sosial memerlukan penghapusan halangan kepada penyertaan orang ramai, termasuk undang-undang, dasar dan institusi tertentu. Juga memerlukan perubahan sikap dan tingkah laku yang diskriminasi dan mengambil langkah aktif untuk memudahkan penyertaan.

Oleh itu inklusif adalah proses dan matlamat yang melibatkan semua orang yang mempunyai akses dan peluang yang sama, bebas daripada diskriminasi dan halangan. Warganegara sebenar mana-mana negara bukanlah seorang yang mempunyai kad pengenalan negara, sebaliknya seorang yang gemar menjadi ahli penuh masyarakat dan yang mengambil bahagian secara aktif dalam pembinaan negara.

Bagi saya, memang terasa OKU telah lama terpaksa menanggung diskriminasi dan layanan berat sebelah dari pelbagai pihak, terutama pengangkutan seperti LRT, MRT dan komuter. Nasib baik kereta api percuma untuk OKU walau hanya setahun. Walaupun pada dasarnya, sebilangan kecil mungkin berhujah menentang inklusif, realiti di lapangan kelihatan sebaliknya.

Ramai OKU berjuang untuk mendapatkan penyertaan penuh dalam pendidikan, latihan, pekerjaan, perumahan serta penggunaan perkhidmatan penjagaan kesihatan dan pengangkutan awam untuk seharian.

Kecenderungan yang berlaku adalah untuk melihat kecacatan sebagai tragedi dan malang dalam model amal. Dalam rangka kerja itu, OKU dilihat sebagai malang, makhluk yang lebih rendah yang tidak sesuai dengan dunia biasa homogen dengan kebolehan tipikal. Ramai rakyat Malaysia yang OKU, terlepas pandang, tidak bersuara dan diejek. Termasuk di media sosial dan merasakan Merdeka belum menjadi realiti bagi OKU yang sebenarnya.

Untuk memperjuangkan inklusif OKU adalah untuk memperjuangkan keadilan sosial. Ini bermakna menyedari bahawa tidak bertindak secara kolektif menyebabkan OKU Malaysia semakin ketinggalan dan terus dibiarkan walau pemimpin bersuara untuk rakyat membantu.

Kita memerlukan seluruh masyarakat bekerja secara sistematik untuk menghapuskan halangan struktur. Dengan sistematik untuk dimasukkan ke dalam dasar dan program arus perdana merentas semua sektor pembangunan.

Juga memerlukan tumpuan khusus untuk mengecilkan jurang dalam pendidikan, latihan, pendapatan, pekerjaan sendiri, perumahan dan hasil kesihatan. Kemasukan sedemikian tidak boleh berlaku di peringkat komuniti sahaja, tetapi perlu berlaku pada peringkat proses politik yang lebih luas, dengan penglibatan politik yang inklusif.

Walaupun dari pelbagai latar belakang, dan dari semua negeri di negara ini, mereka bersatu hati dalam mempersetujui hak dan keperluan OKU.

Pendapat segmen besar masyarakat adalah jelas, kerajaan semasa atau mana-mana wakil rakyat harus memberi tumpuan kepada saranan yang saya paparkan.

Pertama, dengan meningkatkan rangkuman pekerjaan di mana peluang pekerjaan yang lebih baik dan lebih luas. Kedua, meningkatkan keterangkuman pendidikan dalam kemasukan dalam kelas arus perdana atau biasa. Ketiga, menguatkuasakan hak OKU.

Keempat, menaik taraf Jabatan Pembangunan OKU (JPOKU) ke jabatan penuh di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) dengan sekurang-kurangnya 50% pegawai serta pekerja daripada komuniti OKU.

Jabatan berperanan untuk merealisasikan dasar 1% OKU berkhidmat dalam setiap kementerian serta kerajaan negeri. Turut membantu dari segi nasihat serta sokongan kepada ketua bahagian yang baru mengambil pekerja OKU serta pekerja OKU sendiri.

Kelima, menubuhkan Suruhanjaya Hak OKU dengan ahli dilantik dalam komuniti OKU berkelayakan dengan setiap ahli mewakili kategori OKU yang berbeza. Suruhanjaya turut berperanan untuk mempergiat pendidikan hak asasi OKU, menasihati dasar dan perundangan, dan melakukan penyiasatan. Memastikan hak-hak OKU diperjuangkan dan setiap pelanggaran hak OKU disiasat dan diselesaikan dengan adil.

Keenam, menambah bilangan senator mewakili komuniti OKU daripada kategori OKU berbeza kerana 15% daripada warganegara adalah OKU. Pemilihan dengan melaksanakan penambahbaikan proses pencalonan, saringan dan pelantikan secara terbuka dan telus.

Ketujuh, membuat usaha bersepadu dan berterusan untuk memaklumkan kepada orang ramai, kementerian dan jabatan Akta OKU 2008 dan CRPD, dan hak-hak yang termaktub di dalamnya. Pindaan Akta OKU 2008 untuk memberikannya skop dan kuasa untuk menguatkuasakan hak OKU.

Kelapan, memperkukuh usaha jangkauan dan advokasi OKU yang masih kurang kesedaran.

Kesembilan, membangunkan manifesto politik inklusif ketidakupayaan dan melaksanakan pelan tindakan inklusif kecacatan sebagai sebahagian daripada tadbir urus yang baik.

Ke-10, membuat peningkatan yang ketara dalam kemasukan, dan kebolehcapaian untuk OKU dalam sistem pendidikan dan latihan vokasional Malaysia serta pekerjaan.

Ke-11, manfaatkan sumbangan OKU kepada ekonomi dan masyarakat di peringkat nasional dan tempatan.

Saya berasakan kebimbangan utama melibatkan perjuangan harian orang dewasa dan kanak-kanak OKU. Penyelesaian masalah ini hanya bertambah baik sedikit selama beberapa dekad. Di samping itu, komuniti OKU bimbang dengan kegagalan untuk melaksanakan dan menguatkuasakan Akta OKU 2008.

Wakil rakyat dan kerajaan tidak melaburkan sumber dalam meningkatkan kesedaran dan pelaksanaan. Oleh itu, kedua-dua akta dan konvensyen itu kurang diketahui oleh kebanyakan rakyat Malaysia dengan kesan yang terhad dalam meningkatkan kehidupan OKU, keluarga mereka dan mereka yang terlibat dengan OKU.

Perlu diperhatikan sebahagian daripada individu OKU tidak mempunyai kad OKU kerana mereka khuatir akan mendapat stigma kerana memegang kad tersebut atau mereka tidak nampak bagaimana kad boleh membantu mereka. Kerana jumlah yang berdaftar masih rendah dengan JKM.

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat perlu berusaha lebih giat lagi untuk menghapuskan stigma berkaitan pendaftaran, terutamanya dalam jabatan kerajaan. Pendekatan yang disasarkan diperlukan untuk memudahkan pendaftaran OKU tersembunyi dan mesti dilengkapi dengan pendidikan awam.

Terlibat dengan OKU, ibu bapa kanak-kanak kurang upaya, ahli keluarga dan penjaga, untuk memahami kebimbangan OKU.

Termasuk dalam proses membuat keputusan yang memberi kesan kepada kualiti hidup, kesihatan, pendidikan, pembelajaran sepanjang hayat dan prospek kerja OKU.

Saya merayu kepada Suruhanjaya Pilihan Raya dan kerajaan untuk menghapuskan semua halangan, untuk meningkatkan kebolehcapaian pendaftaran mengundi, proses pengundian, serta kebolehcapaian tempat mengundi untuk semua yang layak mengundi, termasuk OKU yang pelbagai.

Dasar dan penggubal undang-undang Malaysia perlu mengikuti peralihan tumpuan abad ke-21 ke arah hak dan kemasukan OKU dalam masyarakat model sosial dan hak, jauh daripada model amal dan kebajikan yang telah lama bertapak.

Dengan pandemik yang menjejaskan kehidupan dan menjadikan pasaran pekerjaan lebih kompetitif berbanding sebelum ini, kelemahan dan halangan yang dihadapi oleh OKU, dari segi prospek pekerjaan, semakin memburuk.

Justeru, apakah yang boleh dilakukan untuk memastikan golongan ini mendapat peluang yang sama dengan golongan bukan OKU kerana OKU juga memerlukan pekerjaan untuk menyara hidup?

Semasa menghadapi ketidaktentuan ekonomi, adalah tidak adil untuk mewajibkan perniagaan mengambil OKU kerana perniagaan juga sedang bergelut. Justeru, untuk memastikan kedua-dua pihak adil, kerajaan mungkin ingin memperkenalkan program subsidi gaji yang menyediakan insentif kewangan kepada majikan yang mengambil OKU.

Mungkin subsidi gaji ini boleh dibayar kepada majikan selama 12 bulan penggajian OKU dengan syarat selepas tempoh subsidi tamat, majikan memberikan OKU jawatan yang mampan dan tetap dengan gaji yang tetap.

Kerajaan juga boleh membentuk organisasi yang menyediakan penilaian produktiviti percuma untuk pekerja OKU bagi membantu majikan menentukan gaji yang adil untuk mereka berdasarkan produktiviti supaya tiada diskriminasi boleh berlaku.

Memandangkan pengguna mula menerima beli-belah dalam talian, kini adalah masa terbaik untuk menggalakkan OKU menceburi perniagaan dalam talian sebagai satu cara untuk mencapai sara diri ekonomi.

Untuk mencapai matlamat ini, kerajaan perlu menyediakan OKU dengan bantuan kewangan, sama ada dalam bentuk geran atau pinjaman, untuk membantu memulakan perniagaan dalam talian. Selain itu, program bimbingan perniagaan dalam talian untuk OKU, seperti penciptaan rancangan perniagaan dalam talian dan sumber perniagaan, juga perlu disediakan kepada mereka yang berminat.

Memandangkan Internet adalah platform pemasaran yang komprehensif, potensi OKU untuk mencari bentuk pekerjaan sendiri ini boleh dilaksanakan, dengan potensi tinggi untuk berjaya, sama seperti yang lain.

Walau bagaimanapun, semua agensi yang berkaitan dengan perniagaan dalam talian seperti pejabat pos juga penting untuk menaik taraf dan membuat pengubahsuaian untuk menampung orang kurang upaya dalam menjalankan tugas mereka. Mungkin, Belanjawan 2023 menyentuh perkara ini juga.

Cadangan di atas dibuat selepas meneliti kandungan agenda Malaysia Madani yang peluang lebih luas bagi kerajaan menjayakan perangkuman OKU dalam pembangunan negara. Dalam menyentuh pelbagai perkara penting, termasuk keadilan sosial, pengurusan yang baik dan demokratik, keadilan, pemartabatan maruah rakyat dan ekonomi.

Anwar Ibrahim dengan jelas dan tegas memetakan hala tuju negara dengan keutamaan signifikan yang merentasi dimensi politik, sosial, ekonomi, alam sekitar serta teknologi untuk kehidupan bersama. Beliau terus memberi fokus kepada usaha memantapkan dan memperkasakan komuniti OKU terutama dalam hal pembangunan masyarakat melalui kebijakan yang tuntas.

Kenyataan Ahli Parlimen Kapar, Dr Halimah Ali yang mengaitkan Menu Rahmah dengan risiko kesihatan seperti autisme boleh memberi pemahaman yang salah kepada masyarakat selain menghina komuniti OKU dan patut meminta maaf.

Diharapkan aspirasi Malaysia Madani benar-benar menyentuh isu dan keperluan rakyat termasuk OKU, B40, veteran serta warga emas. – 25 Februari, 2023.

* Mohd Fudzail Mohd Nor pernah bermastautin di UAE, Arab Saudi dan New Zealand. Dia pernah bekerja di TV3, menjadi usahawan serta CEO dan pengarah beberapa syarikat antarabangsa. Beliau juga penulis prolifik dengan lebih 31 buah judul buku dan pemenang lima Hadiah Sastera Perdana Malaysia,11 Hadiah Sastera Kumpulan Utusan, Hadiah Novel Berita Harian, Hadiah Cerpen Selangor, Terengganu, Johor dan lain . Dia kini menjadi OKU setelah diserang angin ahmar serta pengarah e-Dompet Nigeria dan penerbitan sendiri.

* Ini adalah pandangan peribadi penulis dan tidak semestinya mencerminkan pandangan rasmi The Malaysian Insight.Daftar atau log masuk di sini untuk komen.


Komen